Küre Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

“Küre kelimesinin sözlük anlamı nedir?” sorusu, küre kelimesinin Türkçe sözlükteki tanımını arayanlar için önemli bir sorudur. Bu makalede, küre kelimesinin anlamını net bir şekilde açıklamaya çalışacağız.

Küre kelimesinin sözlük anlamı nedir? Küre, matematiksel bir terim olarak yuvarlak veya top şeklindeki bir cisim anlamına gelir. Küre, tüm noktalarının belirli bir merkezden eşit uzaklıkta olduğu üç boyutlu bir geometrik şekildir. Küre, yeryüzünün de dahil olduğu birçok doğal ve yapay nesnenin şeklini tanımlamak için kullanılır. Astronomide, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi gök cisimleri de küresel formda kabul edilir. Küre ayrıca matematiksel hesaplamalarda da önemli bir rol oynar ve hacim, yüzey alanı ve çap gibi özellikleriyle ilgili hesaplamalar yapılabilir. Kürenin geometrik özellikleri ve pratik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için matematik ve fizik alanlarına yönelebilirsiniz.

Küre kelimesinin sözlük anlamı, üç boyutlu bir yüzeyin tüm noktalarının eşit uzaklıkta olduğu geometrik şekil demektir.
Küre, matematiksel olarak bir noktanın belirli bir merkezden eşit uzaklıkta bulunan tüm noktaların kümesidir.
Bir küre, yüzeyi düzlemsel olmayan ve tamamen kavisli olan bir geometrik şekildir.
Küre, 3 boyutlu bir cisimdir ve herhangi bir düzlemde sonsuz sayıda çember oluşturabilir.
Küre, yuvarlak olan ve tüm noktalarından aynı uzaklıkta olan bir cisimdir.
 • Küre, geometride yüzeyi en az alan kaplayan cisimlerden biridir.
 • Bir kürenin çapı, merkezinden iki noktaya olan uzaklıktır.
 • Küre, top şekline benzer ve simetriye sahiptir.
 • Küre, dairesel bir kesite sahip olup bu kesit çember olarak adlandırılır.
 • Bir kürenin yüzey alanı, 4πr² formülüyle hesaplanır (r: yarıçap).

Küre kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Küre, geometri terimlerinden biridir ve 3 boyutlu bir şekli ifade eder. Genellikle, yuvarlak veya top şeklinde olan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Küre, tüm noktalarının belirli bir merkezden eşit uzaklıkta olduğu bir yüzeydir.

Küre Kelimesinin Sözlük Anlamı Örnek Cümle Eşanlamlılar
Yeryüzü veya gökyüzündeki bir cismin yuvarlak veya yuvarlakla yakın biçim. Dünya, Güneş ve Ay gibi gök cisimleri küredir. Toprak, yuvarlak, küresel

Küre kelimesi hangi alanlarda kullanılır?

Küre kelimesi, matematik, geometri, astronomi ve coğrafya gibi farklı alanlarda kullanılır. Matematikte, küre 3 boyutlu bir şekli ifade ederken, astronomide gezegenlerin veya yıldızların şeklini tanımlamak için kullanılır. Coğrafyada ise dünyanın veya diğer gezegenlerin şeklini ifade etmek için kullanılır.

 • Astronomi: Küre, dünyanın ve diğer gök cisimlerinin şeklini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, dünya bir küredir ve Ay da bir küre şeklindedir.
 • Matematik: Küre, 3 boyutlu bir geometrik şekildir ve tüm noktaları belirli bir merkezden eşit uzaklıkta olan yüzeydir. Küre, hacim hesaplamalarında ve geometri problemlerinde kullanılır.
 • Coğrafya: Küre, dünyanın şeklini ve yüzeyini tanımlamak için kullanılır. Dünya, genellikle bir küre olarak kabul edilir ve haritalar küre yüzeyinin bir projeksiyonunu temsil eder.

Küre nasıl hesaplanır?

Kürenin hacmini veya yüzey alanını hesaplamak için bazı formüller kullanılır. Hacim hesaplaması için V = (4/3)πr³ formülü kullanılır, burada r kürenin yarıçapını temsil eder. Yüzey alanını hesaplamak için ise A = 4πr² formülü kullanılır.

 1. Küre yüzey alanını hesaplamak için, kürenin yarıçapını bulun.
 2. Kürenin yüzey alanını hesaplamak için, 4πr^2 formülünü kullanın. Burada r, kürenin yarıçapıdır.
 3. Kürenin hacmini hesaplamak için, kürenin yarıçapını bulun.
 4. Kürenin hacmini hesaplamak için, (4/3)πr^3 formülünü kullanın. Burada r, kürenin yarıçapıdır.
 5. Kürenin yarıçapını veya çapını bilmiyorsanız, önce yarıçapı veya çapı bulmak için diğer formüllerden birini kullanın.

Küre ve küresel arasındaki fark nedir?

Küre ve küresel terimleri genellikle aynı anlamda kullanılır. Her ikisi de yuvarlak veya top şeklinde olan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Ancak bazen küresel terimi, yuvarlak bir nesnenin üzerindeki yüzeyi ifade etmek için kullanırken, küre terimi ise nesnenin tamamını ifade etmek için kullanılabilir.

Küre Küresel Fark
3 boyutlu bir şekildir. Yüzeyi tamamen eşit olarak dağılmıştır. Küre, belirli bir merkeze sahip olan ve yüzeyi her yönde aynı uzaklıkta olan bir geometrik şekildir.
Örneğin, dünya küreseldir. Küresel, kürenin yüzeyine atıfta bulunur. Küre, bir nesnenin şeklini tanımlarken, küresel, bir nesnenin yüzeyini tanımlarken kullanılır.
Bir nesnenin hacmini ifade eder. Bir nesnenin şeklini ve yüzeyini ifade eder. Küre, hacmi ifade ederken küresel, şekli ve yüzeyi ifade ederken kullanılır.

Küreler hangi alanlarda kullanılır?

Küreler, mimaride, heykeltraşlıkta, sanatta ve tasarımda sıkça kullanılan bir şekildir. Özellikle heykellerde veya yapıların tasarımında estetik bir görünüm sağlamak için küreler tercih edilebilir. Ayrıca, küreler matematiksel modellerde veya bilimsel deneylerde de kullanılabilir.

Küreler mimari, matematik, fizik, astronomi ve spor gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Kürelerin özellikleri nelerdir?

Kürelerin bazı temel özellikleri vardır. Bir kürenin tüm noktaları belirli bir merkezden eşit uzaklıktadır. Kürenin yarıçapı, merkezden herhangi bir noktaya olan uzaklığıdır. Kürenin çevresi ise tüm noktalardan geçen düzlem kesitidir. Ayrıca, kürenin hacmi ve yüzey alanı da hesaplanabilir.

Küreler, üç boyutlu bir cisim olup tüm noktalarının belirli bir merkeze eşit uzaklıkta olduğu geometrik şekillerdir.

Kürelerin kullanım alanları nelerdir?

Küreler birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin, küreler top veya top şeklindeki oyuncaklarda, spor ekipmanlarında ve oyunlarda sıkça kullanılır. Ayrıca, küre şeklindeki lambalar veya dekoratif objeler de iç mekanlarda estetik bir görünüm sağlamak için tercih edilebilir.

Kürelerin Matematikte Kullanım Alanları

– Matematiksel modellerin oluşturulmasında küreler kullanılır. Örneğin, yüzey alanı veya hacmi hesaplanması gereken cisimlerin modellemesinde kürelerin kullanımı yaygındır.
– Trigonometri problemlerinde küreler kullanılabilir. Örneğin, bir noktanın küre üzerindeki konumunu belirlemek için trigonometri hesaplamaları yapılabilir.
– Elektronik ve bilgisayar grafiklerinde küreler kullanılır. 3D modelleme ve animasyon yaparken küreler, yüzeylerin ve nesnelerin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Kürelerin Fizikte Kullanım Alanları

– Fizikte, kürelerin hareketleri ve etkileşimleri modellenirken kullanılır. Örneğin, hareketli bir kürenin ivmesi veya çarpışma sonrası hızı gibi konuları incelemek için küreler kullanılabilir.
– Optik alanında, küreler merceklerin şekillerini ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. Bir merceğin odak uzaklığı veya büyütme faktörü gibi özelliklerini hesaplamak için küresel şekiller kullanılabilir.
– Akışkanlar mekaniği alanında küreler, sıvıların veya gazların akışkanlık özelliklerini incelemek için kullanılır. Örneğin, bir kürenin su içerisindeki hareketini veya bir hava kabarcığının yükselme hızını hesaplamak için küreler kullanılabilir.

Kürelerin Günlük Hayatta Kullanım Alanları

– Spor ekipmanlarında küreler kullanılır. Futbol, basketbol, golf gibi sporlarda top olarak kullanılan küreler, oyuncuların ve seyircilerin keyif almasını sağlar.
– Dekorasyonda küreler estetik bir görünüm sağlar. Örneğin, bahçelerde veya iç mekanlarda kullanılan süs küreleri, ortama şıklık ve hareketlilik katar.
– Yemek pişirmede küreler kullanılabilir. Özellikle et, köfte veya tatlı gibi yiyecekleri yuvarlak şekillere getirmek için kullanılan küreler, sunum açısından da önemlidir.